Khóa đào tạo về công cụ IBT của NSX Emerson tại Hà Nội


Để có thể quản lý tốt nhất các thiết bị của NSX đang được sử dụng tại các nhà máy, Emerson có các công cụ chuyên biệt để đội ngũ kỹ sư có thể truy cập và tra cứu toàn bộ thông tin chỉ bằng số Serial Number.
Hằng năm hãng đều cập nhật phần mềm và tiến hành đào tạo nhân sự tại các đại lý. Cuối năm 2017, một đợt đào tạo ngắn đã được hãng triển khai tại văn phòng VINAVAN tại Hà Nội.
Một số hình ảnh về đợt đào tạo công cụ IBT (Install Base Tool) và mảng Quick Ship (áp dụng thời gian giao hàng ngắn để đáp ứng nhu cầu phát sinh của khách hàng) 

z867977535116_7b036b9726fef2d0e0d39aeed07213d5.jpg

z867977774029_3bb04809babb6051598a4a4fdc826adf.jpg

z867977778052_3939e948c17eab3f436dcc7ab21be919.jpg

Nguồn:Vinavan.com.vn