Thăm Văn Phòng Và Workshop Tyco Flow Control (Singapore)


Tham gia khóa training về chính sách của Tyco Flow Control và khảo sát xưởng lắp ráp và sửa chữa van.IMG_0287.jpgIMG_0287.jpg

Nguồn:vinavan.com.vn