Khóa đào tạo về van an toàn tại Thượng hải

Đội ngũ nhân sự VINAVAN đã tham gia khóa đào tạo của NSX tại Thượng Hải chuyên về van an toàn


Hằng năm đội ngũ nhân viên kinh doanh của VINAVAN đều được gửi đến các nhà máy, trung tâm đào tạo của NSX để học tập thực tế sản phẩm cũng như cập nhật thông tin sản phẩm mới.

Dưới đây là một vài hình anh lưu lại đợt đào tạo chuyên sâu về van an toàn tại nhà máy của NSX Tyco Flow Control tại Thượng Hải.
IMG_0621.JPG

IMG_0542.JPG

IMG_0547.JPG

IMG_0550.JPG

IMG_0520.JPG

IMG_1838.JPG

Nguồn:Vinavan.com.vn