Thuyết Trình Sản Phẩm Và Công Nghệ Tại Nhà Máy Lọc Dầu Dung Quất


Năm 2013 VINAVAN kết hợp với chuyên gia của Pentair Valves & Control thực hiện buổi thuyết trình phẩm và công nghệ cho đội ngũ kỹ thuật tại nhà máy lọc dầu Dung Quất.

20160318_091634.jpg\

thuyet_trinh_san_pham_va_cong_nghe_tai_nha_may_loc_dau_dung_quat_7145b889_949d_45d3_b90f_2c93c549b007.jpg

Nguồn:vinavan.com.vn