Dịch vụ Offshore của Alam Maritim

VINAVAN là đại diện, đối tác của Subsea Wordwide Solutions - một công ty con của Alam Maritim chuyên cung cấp các dịch vụ sửa chữa-bảo dưỡng công trình dầu khí trên biển vụ bao gồm:
- Offshore Marine 
- Offshore Construction
- Subsea Engineering and Underwater Service
- ROVs
- Integrated Logistic and Ancillary Service
- Offshore Pipe Lay and Installation
1.jpg
2.jpg