Thiết Bị Trong Lĩnh Vực Nhiên Liệu Sạch (LPG, LNG, CNG, Hydrogen)

Thiết bị và phụ kiện quản lý, lưu trữ và vận chuyển nhiên liệu sạch: LPG, LNG, CNG và Hydrogen do công ty hàng đầu thế giới là OPW (Hoa Kỳ) sản xuất. Ngày 18/09/2017 OPW chính thức phát hành Thư ủy quyền cho VINAVAN
Clean energy products.jpg