• Spiral Wound Gaskets

Spiral Wound Gaskets

Spiral Wound Gaskets là loại vòng đệm có cấu tạo bằng cách xoắn từng lớp vật tiệu theo dạng xoắn ốc để tạo thành biên dạng tròn của vòng đệm. 
- Độ dày: tới 6,4 mm
- Nhiệt độ làm việc: từ - 2700C đến + 9500C
- Áp suất lớn nhất: 200 Bar

Có 4 loại Spiral Wound Gaskets:
1. Loại không có vành kim loại bên trong và bên ngoài
SWG Without ring.png
2. Loại chỉ có vành kim loại bên trong
SWG With inner ring.png
3. Loại chỉ có vành kim loại bên ngoài
SWG With outer ring.png
4. Loại có vành kim loại cả trong và ngoài
SWG With inner and outer ring.png

Sản phẩm cùng danh mục