• Thiết bị lấy mẫu, đo đạc

Thiết bị lấy mẫu, đo đạc

Sử dụng trong các hệ thống đường ống công nghệ ngành hóa dầu, chế biến thực phẩm, đồ uống, hóa chất, nhiệt điện.... 

1. Giúp lấy mẫu môi chất để kiểm tra thực tế mà vẫn đảm bảo hệ thống hoạt động bình thường.
2. Kiểm soát mức độ môi chất trong các bồn bể, nồi hơi, những thiết bị lưu trữ khó quan sát

Sản phẩm cùng danh mục