Hệ thống máy nén khí ứng dụng cho các công trình Dầu khí Onshore

BLUTEK thiết kế, sản xuất, chuyển giao các Hệ thống hoàn chỉnh bao gồm máy nén khí, máy sấy và máy tổng hợp Nitơ cho ngành công nghiệp Dầu Khí trên toàn thế giới