Phun Phủ Bề Mặt Kim Loại

Công Ty TNHH VINAVAN hợp tác cùng công ty Cổ phần Kỹ Thuật Toàn Thắng (TTS) cung cấp, thực hiện dịch vụ phun phủ kim loại cho các chi tiết cơ khí sau:

-    Trục bơm, trục máy nén
-    Quả cầu của van
-    Bề mặt kim loại phía trong và ngoài 
-    Phục hồi các loại bề mặt kim loại