THỰC HIỆN CÁC DỰ ÁN ĐIỆN MẶT TRỜI ÁP MÁI, DỰ ÁN EPC NHÀ MÁY ĐIỆN NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI

VINAVAN - cung cấp giải pháp EPC Nhà máy Điện mặt trời được tích hợp đầy đủ và toàn diện. Chúng tôi triển khai công nghệ đẳng cấp Quốc tế để thiết kế, lắp đặt và vận hành các dự án Điện năng lượng mặt trời chuẩn trên toàn thế giới

Đội EPC có tay nghề cao và chuyên môn hóa tại VINAVAN đảm bảo hoàn thành từng nhà máy Điện năng lượng mặt trời từ giai đoạn ý tưởng đến giai đoạn vận hành thử bao gồm vận hành và bảo dưỡng cho các nhà máy. Trong những năm qua, chúng tôi đã phát triển một chuyên gia được công nhận trên toàn thế giới về kỹ thuật và công nghệ, mua sắm và quản lý dự án, xây dựng và vận hành