Van bi FCT - Pháp

FCT là nhà sản xuất van bi loại trunnion mounted tới từ Pháp và chủ yếu cung cấp cho ngành dầu khí. Cung cấp các giải pháp hoàn chỉnh với kỹ thuật cao đáp ứng các yêu cầu đặc biệt phức tạp.
FCT-WZI ENG - temporaire_006.jpg