Van cổng, Van cầu, Van một chiều

Các loại van này ứng dụng hiệu quả trong môi trường nhiệt độ cao và áp suất lớn. Các thương hiệu tiêu biểu là Raimondi, Dewrance, Hancock, Sempell.