VINAVAN NEWS

Thuyết Trình Sản Phẩm Và Công Nghệ Tại Nhà Máy Lọc Dầu Dung Quất

Thuyết Trình Sản Phẩm Và Công Nghệ Tại Nhà Máy Lọc Dầu Dung Quất

Jul 07 2021

Năm 2013 VINAVAN kết hợp với chuyên gia của Pentair Valves & Control thực hiện buổi thuyết trình phẩm và công nghệ cho đội ngũ kỹ thuật tại nhà máy lọc dầu Dung Quất.

Scroll