Dịch vụ sửa chữa bảo dưỡng bơm

Dịch vụ sửa chữa bảo dưỡng bơm

Views: 1055

Cung cấp dịch vụ kỹ thuật cho các loại bơm: Ly tâm, pit-tông, màng, thay thế, tuần hoàn… bao gồm:
•    - Lắp đặt, nghiệm thu
•    - Chẩn đoán, khắc phục sự cố
•    - Sữa chữa, bảo dưỡng, bảo trì
•    - Thay mới...
Xem thêm chi tiết: Dịch vụ của ViNaVan

Scroll