Dịch vụ Offshore của Alam Maritim

Dịch vụ Offshore của Alam Maritim

Views: 641

VINAVAN là đại diện, đối tác của Subsea Wordwide Solutions - một công ty con của Alam Maritim chuyên cung cấp các dịch vụ sửa chữa-bảo dưỡng công trình dầu khí trên biển bao gồm:

- Offshore Marine 
- Offshore Construction
- Subsea Engineering and Underwater Service
- ROVs
- Integrated Logistic and Ancillary Service
- Offshore Pipe Lay and Installation

Xem thêm chi tiết: Dịch vụ Offshore của Alam Maritim

Scroll