Dòng máy nén khí kỹ thuật

  • (1 votes)

Made in: Italy

Price: Call us

Views: 160

Buy now

Bao gồm các dòng máy VG và BVG, có thê nén các loại khí: Heli, Argon, CO2, Ni tơ, Hidro và nhiều loại khí khác
Công suất đến 6.000 Nm3 / h
Áp suất nén từ đến 40 bar (g)
Công suất danh nghĩa đến 1 MW

Advice and Support

Warranty of at least 12 months according to manufacturer standards

Hotline

090 997 5120

Contact for quote

Vote product:

References

Description

Scroll