Dòng VGE, VGI và VGP

  • (1 votes)

Made in: Italy

Price: Call us

Views: 74

Buy now

Thường dùng để cấp nhiên liệu khí cho tuabin
Công suất đến 100 Nm3 / h
Áp suất nén từ đến 6bar (g)
Công suất danh nghĩa từ 1MW

Vote product:

Same product category

References

Description

Scroll