Gioăng thép xoắn - Spiralwould gasket

  • (1 votes)

Price: Call us

Views: 76

Buy now

Size: To DN 4000

Standard: ASME, JPI, JIS...

Material: CS,SS, Alloys, Graphite, PTFE, Non Asbestos

Tags: Gasket

Vote product:

Same product category

Description

Các loại Spiralwould gasket, cung cấp với nhiều loại vật liệu: thép thường, thép không rỉ, thép hợp kim cùng với lớp graphite, PTFE... phù hợp với nhiều loại môi chất và ứng dụng.

Scroll