Máy nén piston

  • (1 votes)

Made in: Italy

Price: Call us

Views: 203

Buy now

Loại một giai đoạn, hai giai đoạn, có dầu, không dầu. Được dùng cho nhiều ứng dụng  khác nhau trong công nghiệp, y tế và khí công cụ
Công suất đến 1.000 Nm3 / h
Áp suất nén từ đến 40 bar (g)
Công suất danh nghĩa đến 11 kW

Advice and Support

Warranty of at least 12 months according to manufacturer standards

Hotline

090 997 5120

Contact for quote

Vote product:

Same product category

Description

Scroll