Máy nén piston

  • (1 votes)

Made in: Italy

Price: Call us

Views: 91

Buy now

Loại một giai đoạn, hai giai đoạn, có dầu, không dầu. Được dùng cho nhiều ứng dụng  khác nhau trong công nghiệp, y tế và khí công cụ
Công suất đến 1.000 Nm3 / h
Áp suất nén từ đến 40 bar (g)
Công suất danh nghĩa đến 11 kW

Vote product:

Same product category

Description

Scroll