Thực Hiện Dịch Vụ Sửa Chữa, Bảo Dưỡng Van Fisher Tại Nhà Máy Sản Xuất Hóa Chất Mỏ Thái Bình - MICCO

Views: 608

Finished: Jul 25 2018

Tháng 7/2018, Chúng tôi phối hợp cùng Công ty CP Dịch Vụ Kỹ Thuật Toàn Thắng thực hiện sửa chữa 04 van điều khiển hãn hiệu Fisher tại nhà máy Hóa Chất Mỏ Thái Bình - MICCO

Đội ngũ kỹ thuật viên và kỹ sư của chúng tôi đã thực hiện dịch vụ sữa chữa, bảo dưỡng 04 van điều

 khiển của Fisher tại Nhà máy hóa chất mỏ MICCO Thái Bình

- Control valve 4 inch class 300

- Control valve 3 inch class 600

- Control valve 2 inch class 600

- Control valve 1 inch class 600

Quy Trình sửa chữa Van:

Tháo dỡ van

Sửa chữa và thay Phụ tùng mới

Hiểu chỉnh và kiểm tra điều kiện làm việc

Lắp đặt lại vị trí ban đầu
 

Related information

Scroll