MÁY NÉN KHÍ, MÁY SẤY KHÍ CHO KHAI THÁC, CHẾ BIẾN DẦU KHÍ

HỆ THỐNG MÁY NÉN KHÍ, MÁY SẤY KHÍ CHO CÁC NGÀNH CÔNG NGHIỆP, ĐẶC BIỆT CHO NGÀNH KHAI THÁC, CHẾ BIẾN DẦU KHÍ

COMPRESSOR & AIR DRYER SYSTEM FOR INDUSTRIES, ESPECIALLY FOR MINING, OIL & GAS

Đại lý chính thức cho BLUTEK tại Việt Nam

Agent for BLUTEK in Viet Nam

 

SKID MOUNTED COMPRESSOR PACKAGES DESIGNEDFOR EXTREME AMBIENT CONDITIONS
CỤM MÁY NÉN ĐƯỢC THIẾT KẾ CHO CÁC ĐIỀU KIỆN NHIỆT ĐỘ MÔI TRƯỜNG KHẮC NGHIỆT

TURN-KEY INSTRUMENT AIR PACKAGES FOR EXTREME AMBIENT CONDITIONS
CUNG CẤP TRỌN BỘ HỆ THỐNG CHẾ BIẾN KHÍ CÔNG CỤ CHO CÁC ĐIỀU KIỆN NHIỆT ĐỘ MÔI TRƯỜNG KHẮC NGHIỆT

ENGINEERED AIRCOMPRESSORS FOR OFFSHORE
CHẾ TẠO MÁY NÉN CHO CÁC ỨNG DỤNG NGOÀI KHƠI

ENGINEERED TURN-KEY INSTRUMENT AIR PACKAGES FOR OFFSHORE
CHẾ TẠO HỆ THỐNG CHẾ BIẾN KHÍ CÔNG CỤ CHO CÁC ỨNG DỤNG NGOÀI KHƠI

ENGINEERED NITROGEN GENERATOR PACKAGES MEMBRANE AND PSA TYPE
CHẾ TẠO CỤM MÁY CHIẾT XUẤT KHÍ NI TƠ KIỂU MÀNG VÀ PSA

Xem thêm chi tiết: MÁY NÉN KHÍ, MÁY SẤY KHÍ CHO KHAI THÁC, CHẾ BIẾN DẦU KHÍ

Scroll