DỤNG CỤ CƠ KHÍ CHỐNG PHÁT TIA LỬA ĐIỆN, DỤNG CỤ CƠ KHÍ AN TOÀN, DỤNG CỤ CHUYÊN DỤNG

Đơn vị ủy quyền cung cấp các loại dụng cụ cơ khí, dụng cụ an toàn của EGA Master – Tây Ban Nha cho thị trường Việt Nam.
DỤNG CỤ CƠ KHÍ VÀ DỤNG CỤ CƠ KHÍ AN TOÀN

•    Dải sản phẩm rất rộng các loại dụng cụ chất lượng cao
•    Xuất xứ Châu Âu
•    Bảo hành trọn đời
•    Cá nhân hóa sản phẩm
•    Khắc laze tên hoặc thương hiệu của khách hàng
•    Giao hàng nhanh (sẵn có 93% sản phẩm)

Đại diện của EGA Master – Tây Ban Nha cung cấp các loại dụng cụ cơ khí, dụng cụ an toàn tại Việt Nam

(Authorized of EGA Master – Spain to provide industrial tools, safety tools in Vietnam)

PREMIUM INDUSTRIAL TOOLS

Industrial tools

Industrial tools

Pipe tools Machines

Pipe tools Machines

Controlled tightening

Controlled tightening

Hydraulic & Pneumatic

Controlled tightening

Inox tools

Inox tools

ESD tools

ESD tools

SAFETY TOOLS

Non-Sparking

Non-Sparking

Antidrop

Antidrop

Insulated 1000V

Insulated 1000V

Underwater & Pneumatic

Underwater

ATEX

ATEX

Non-magnetic Titanium

Non-magnetic Titanium

WORKSHOP & TOOL CONTROL SOLUTIONS

Storage solutions

Storage solutions

Personalized foam trays

Personalized foam trays

Tool marking

Tool marking

 

DỤNG CỤ CƠ KHÍ VÀ DỤNG CỤ CƠ KHÍ AN TOÀN

(INDUSTRIAL HAND TOOLS AND SAFETY TOOLS) 

- Dải sản phẩm rấ t rộng các loại dụng cụ chất lượng cao – Broad product range with high-quality tools
- Xuất xứ Châu Âu – European Origin
- Bảo hành trọn đời – Lifetime warranty

PREMIUM INDUSTRIAL TOOLS

Industrial tools

Auto-mechanic tools

Pipe tools Machines

Pipe tools Machines

Controlled tightening

Controlled tightening

Hydraulic & Pneumatic

Controlled tightening

Inox tools

Inox tools

ESD tools

ESD tools

SAFETY TOOLS

Non-Sparking

Non-Sparking

Antidrop

Antidrop

Insulated 1000V

Insulated 1000V

Underwater & Pneumatic

Underwater

ATEX

ATEX

Non-magnetic Titanium

Non-magnetic Titanium

DỤNG CỤ CƠ KHÍ VÀ DỤNG CỤ CƠ KHÍ AN TOÀN

(INDUSTRIAL HAND TOOLS AND SAFETY TOOLS) 

- Cá nhân hóa sản phẩm – Customized Products
- Khắc laze tên ho ặc thương hiệu của khách hàng - Laser etching customer's name or brand
- Giao hàng nhanh (sẵn có 93% sản phẩm) – Quick delivery with 93% of products in stock

 

TOOLS CONTROL SOLUTIONS

Customized foam trays
Tool marking

Customized foam trays & Tool marking

Tool control sofware

Tool control sofware

Customizeds workshop
Storage Solutions

Customizeds workshop and Storage solutions

Dụng cụ chống phát tia lửa

Non Sparking tools

 

Dụng cụ chống phát tia lửa

Non Sparking tools

 

PLIERS
COMBINATION, FLAT NOSE, ROUND NO...

CIRCLIPS PLIERS
INTERNAL STRAIGHT, INTERNAL BEN...

MINI PLIERS
COMBINATION, FLAT NOSE, ROUND NO...

PINCERS
GROOVE JOINT, BOX JOINT, CURVED ...

ADJUSTABLE WRENCHES
COMFORT, LIGHT ADJUSTABLE WRENC...

GEAR PULLERS
C3 JAW REVERSIBLE GEAR PULLER ...

TWEEZERS
NEAT TIPS, FLAT NOSE ...

WRENCHES
OPEN-END WRENCHES, COMBINATION ...

TORQUE WRENCH

SOCKET WRENCHES
1/4”, 3/8”, 1/2”, 3/4”, 1”...

SET
1/2”, 3/4”, 1”...

IMPACT SOCKET WRENCHES
1/2”, 3/4”, 1”, 1.1/2”, 2.1/2”, IMP...

SPECIAL WRENCHES
"Q" VALVE SPANNER, C WRENCH, DOU...

PIPE TOOLS
HEAVY DUTY PIPE WRENCH, OFFSET ...

SCREWDRIVERS
SLOTTED,ELECTRICIAN, PHILIPS, PO...

CUTTING
BOLT CUTTERS, RIGTH CUT NIPPER ...

FILES
hand file, HALF ROUND FILES, TRI...

SHOVELS AND RAKES
round point shovel, EDGING SPAD ...

ACETILEX ALLOY, SAFE WORK EVEN ...
GROOVE JOINT PLIER, ADJUSTABLE ...

MISCELLANEOUS
flat chisel, CROSS CUTTING CHIS...

HAMMERS
BALL PEIN HAMMER, ENGINEER’S CR ...

ALUMINIUM TOOL CASE

ATEX SAFETY SETS
8 PCS., 15 PCS., 16 PCS., 17 PCS....

Xem thêm chi tiết: Dụng cụ cơ khí chống phát tia lửa điện, dụng cụ cơ khí an toàn, dụng cụ chuyên dụng

Scroll