TIN TRONG NGÀNH

BẢN LĨNH NGƯỜI DẤU KHÍ TRONG ĐẠI DỊCH COVID-19

BẢN LĨNH NGƯỜI DẤU KHÍ TRONG ĐẠI DỊCH COVID-19

24/05/2021

Trước diễn biến đại dịch COVID-19 phức tạp trong nước và các quốc gia láng giềng, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (Petrovietnam) cũng như các đơn vị thành viên đã và đang chủ động thắt chặt, tăng cường các giải pháp ứng phó dịch bệnh, chuyển từ “phòng ngự” sang “tấn công” với mục tiêu cao nhất đảm bảo an toàn, sức khỏe cho người lao động, duy trì thông suốt hoạt động sản xuất kinh doanh.

Scroll