Sửa chữa van điều chỉnh Tuabin, van an toàn và U-ring cho nhà máy nhiệt điện Hải Phòng

Lượt xem: 347

Hoàn thành: 09/02/2021

Trong kế hoạch sửa chữa lớn 2020 của Nhà máy nhiệt điện Hải Phòng, đội ngũ kỹ thuật của VINAVAN đã sửa chữa 04 van điều chỉnh Tua bin hơi của hãng Fuji, 03 van an toàn Crosby, và U-ring làm kín của tua bin. 

Đây là các thiết bị vô cùng quan trọng, đặc biệt là 04 ty van (stem) của các van điều chỉnh tua bin hãng Fuji. Đây là những van có vai trò chính trong việc điều chỉnh hơi đi vào tua bin. Các ty van này đã bị nứt và không đảm bảo quá trình hoạt động trong môi trường khắc nghiệt, thời gian để mua mới rất dài (gần 01 năm) và giá trị rất lớn. VINAVAN đã xử lý trong thời gian rất ngắn để kịp tiến độ sửa chữa lớn, đảm bảo kỹ thuật để đưa thiết bị vận hạnh đúng kế hoạch nhà máy.

Các ty van bị nứt một số vị trí trước khi được sửa chữa, khắc phục

U - ring tua bin cao áp

Khôi phục lại độ mở của U-ring

Đo kiểm nghiệm thu sau khi hoàn thiện sửa chữa

Kiểm tra độ rạn nứt bề mặt

Kiểm tra độ chính xác, độ đảo của ty van

Thông tin liên quan

Scroll