TÀI LIỆU - PLUG VALVES CHO NGÀNH DẦU KHÍ VÀ HÓA CHẤT5 sản phẩm

  • DUAL SEAL PLUG VALVES DB&B API 6D PDF

  • LUBRICATED PLUG VALVES STANDARD TYPE API 6D – 2 WAYS, 3 & 4 WAYS MULTIPORT PDF

  • PRESSURE BALANCED DB & B LUBRICATED PLUG VALVES API 6D & API 6A PDF

  • PRESSURE BALANCED LUBRICATED PLUG VALVES API 6D & API 6A PDF

  • PTFE SLEEVED PLUG VALVES TWO WAY, TREE WAY AND FULLY JACKETED PDF

Scroll